De Valck verzorgt ontwikkelingsprogramma's in het kader van 'Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg'. Met als basis een analyse, met behulp van een gevalideerd testinstrument, gericht op 'Werkvertrouwen' en 'Verandervermogen, verzorgen wij ontwikkelingsprogramma's binnen ziekenhuizen.

Kenmerkend voor onze programma's:

Op een unieke (en leuke!) wijze versterken wij zelfbewustzijn en teamgevoel;

Programmasamenstelling mede op basis van rationele informatie;

Stuurinformatie voor management (o.a. ten behoeve van verandermanagement).

Referenties op aanvraag.