De Valck ondersteunt 2 (ouderen)zorg organisaties bij de persoonlijke ontwikkeling van managers onder andere d.m.v. persoonlijkheidsonderzoeken, ontwikkeladviezen en trainingen. 

In opdracht van een ziekenhuis bieden wij verpleegkundigen van verschillende afdelingen het ontwikkelingsprogramma 'Professioneel leiding geven aan je eigen werk'.

Een effectief, leuk, verrassend en gevarieerd programma! 

De Valck ondersteunt Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen bij hun zelfevaluatie. De zelfevaluatie is gericht op de verbetering van de kwaliteit van toezicht.

Daarbij kan tevens ons programma Team Kracht ingezet worden.