Wellicht een van de lastigste HR-processen: een interne Werving & Selectie Procedure.

Er is weinig twijfel meer over de waarde van interne mobiliteit van medewerkers. Immers u verbreedt hun kennis en ervaring en maakt ze breder inzetbaar.
Zo vergroot u de flexibiliteit binnen de organisatie en kunt u beter inspelen op veranderingen.

Maar er zit ook een keerzijde aan. Bij een interne vacature zijn er vaak meerdere (geschikte) kandidaten. Dat betekent dat één of meer van uw medewerkers hun ambitie op dat moment niet verwezenlijkt zien.

Natuurlijk wilt u de procedure zo zorgvuldig mogelijk doen. Uw medewerkers zijn u lief en u wilt niemand frustreren of demotiveren, of nog erger kwijt zien raken.

Door gebruik te maken van onze interne Werving & Selectie tool krijgt u een gedegen inzicht in de geschiktheid van de kandidaten en kunt u ze een terugkoppeling geven die recht doet aan de wijze waarop u wilt omgaan met uw medewerkers.

Maatwerk

Niet iedere interne Werving & Selectie procedure is hetzelfde. Soms verwacht u veel kandidaten, soms wat minder. De ene keer ligt het gevoeliger dan de andere keer. Daarom hanteert De Valck maatwerk dat uitgaat van uw behoefte aan ondersteuning bij de interne Werving & Selectie Procedure.

Desgewenst verzorgen wij de totale planning, nemen deel aan de selectiegesprekken en maakt een assessment onderdeel uit van de procedure. Ook kan een teamanalyse en een geschiktheidsrapport per kandidaat worden gemaakt.

Omdat het maatwerk is gaan wij in overleg met u en stellen gezamenlijk vast welke instrumenten en welke rol wij kunnen vervullen.

Geen geschikte interne kandidaten?

Wat nu als er geen geschikte interne kandidaten uit de procedure naar voren komen? Ook dan is het natuurlijk van belang dat degenen die gereageerd hebben op een integere wijze terugkoppeling krijgen en begrijpen waarom zij niet in aanmerking komen voor de functie. Misschien wilt u ze op weg helpen om zich te ontwikkelen zodat ze in de toekomst wel in aanmerking kunnen komen. Ook dan helpt het objectieve beeld dat De Valck u over de kandidaten verschaft.

De Valck wilt u natuurlijk ook graag ondersteunen bij de externe Werving & Selectie Procedure. De kosten die u heeft gemaakt in de interne ronde worden dan in mindering gebracht op het honorarium. Tevens maakt u dan gebruik van onze unieke garantieregeling.

Kortom, een professionele, gedegen en integere aanpak van uw Werving & Selectie Procedure.