Nagenoeg iedere organisatie zal inmiddels de gevolgen hebben geproefd van de gespannen arbeidsmarkt. Op ieder functieniveau zijn steeds minder kandidaten actief op zoek en moeten meer actief benaderd, geënthousiasmeerd en geactiveerd worden om uw vacatures te vervullen. Zo is het vervullen van een vacature een steeds meer tijdrovend proces geworden.

Zelf hebben wij zeer goede ervaringen met de tactiek van ‘Volle bak er voor gaan!’, waarbij wij tot doel stellen om een vacature, op HBO-niveau of hoger, binnen 4 weken te vervullen. HR-afdelingen vinden het werven en selecteren vaak één van de leukste taken, maar het ontbreekt hen vaak aan de tijd en de middelen (als tijd voor actieve werving, een kandidatenbestand en een netwerk) om een vacature binnen een zo korte termijn te vervullen. Hierdoor staan vacatures vaak (onnodig) lang open en verliezen ze aan wervingskracht. Soms kiezen organisaties er voor om dan alsnog de werving uit te besteden, maar ook dan heeft de vacature al aan wervingskracht verloren.

Onze ervaring: door alle werving- en selectieactiviteiten binnen 4 weken af te ronden (naast de beschikking over de juiste ‘middelen’), wordt de kans op invulling van een vacature aanzienlijk vergroot!

En ‘Volle bak er voor gaan!’ richt zich wat ons betreft ook op het behouden en verder ontwikkelen van het aanwezige waardevolle arbeidspotentieel, van medewerkers tot toezichthouders.