De Valck is sinds 2001 een betrouwbare partner voor organisaties bij de invulling van vaste vacatures.

In de huidige krappe arbeidsmarkt is het lastig om bepaalde vacatures (op korte termijn) in te vullen. Het begint vaak al met het 'bereiken' van mogelijke kandidaten. Met onze actieve werving, online en via ons grote netwerk, weten wij uw vacature bij een groot aantal mensen, en daarmee ook bij mogelijke kandidaten, onder de aandacht te brengen. Daarnaast kan een kandidaat tot en met het eerste gesprek met ons voor u als opdrachtgever anoniem blijven, waardoor voor kandidaten die in een 'concurrentiegevoelige situatie' zitten de drempel om te solliciteren lager is.

Met onze werkwijze weten wij uw vacature in te vullen met de juiste kandidaat. Onze zorgvuldige aanpak en inzet van instrumenten maken dat wij garantie durven te geven op onze procedures. En daarbij is ons honorarium 'scherp' en grotendeels op basis van 'no cure, no pay'.

·        Wij bieden garantie tot 1,5 jaar!

·        Een vast en scherp honorarium, niet afhankelijk van het salaris van de kandidaat maar afhankelijk van het functieniveau. Ons honorarium loopt van € 8.500,- tot € 15.000,- voor een functie als Bestuurder;

·        Ons honorarium is grotendeels op basis van ‘no cure, no pay’;

·        Wij combineren werving in ons kandidatenbestand en grote netwerk met actieve werving en komen zo tot een vervullingsgraad van meer dan 95%;

·        Een unieke 360 graden profielbepaling; 

·        De inzet van pré-assessments al vooraan in de procedure;

·        Wij werken enkel met senior consultants;

·        Zeer korte doorlooptijd (vaak maximaal 4 weken);

·        Een assessment voor de eind kandidaat, een positief advies is voorwaarde voor het van toepassing zijn van de garantieregeling;

·        Evaluatiegesprekken tijdens het eerste jaar;

·        De mogelijkheid van een teamanalyse geeft inzicht in de gewenste kwaliteiten en persoonlijkheid om ook de teameffectiviteit te vergroten;

·        Combinatie met Teamkracht mogelijk, waardoor samenwerkingseffectiviteit wordt versneld en vergroot;

·        Wij werken enkel op basis van exclusiviteit om de procedure effectief te laten verlopen en zo een scherp honorarium te kunnen hanteren.

 

Enkele referenties:

Gemeente Heerenveen, referentie De Valck i.v.m vervulling vacature gemeentesecretaris.

Toen wij onverwachts op zoek moesten naar een nieuwe gemeentesecretaris heeft bureau De Valck ons op een degelijke en creatieve manier begeleid. Er was een interne kandidaat. In een dergelijke situatie is een objectieve beoordeling van de match tussen functie en persoon een kritische factor met een behoorlijk afbreukrisico.

Mede door de toepassing van instrumenten bij zowel het opstellen van het functieprofiel als het persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat was de objectiviteit gegarandeerd. Samen met de sollicitatiegesprekken heeft dit alles er toe geleid dat de interne kandidaat unaniem voorgedragen en benoemd is, en dat de betrokkenen met een goed gevoel terugkijken op de procedure!

Marjolijn Boot, Directeur Gemeente Heerenveen

Yoeri van Stokkem, beleidsadviseur Personeel en Organisatie

Troelstra & de Vries B.V. IJlst / Soprema 

“Samenwerking ontstaat nooit door toevalligheden, na een wervend verhaal van een persoonlijke kennis, hebben we in 2008 contact gezocht met De Valck voor het invullen van twee posities binnen ons bedrijf. Na een intake gesprek zijn we aan de slag gegaan en hebben we in korte tijd een tweetal mensen kunnen aanstellen voor de positie van assistent bedrijfsleider en voor de positie van laboratorium medewerker. De gehele procedure is zeer zorgvuldig en volgens vooraf opgegeven planning afgewerkt. Beide mensen hebben een vaste aanstelling gekregen en functioneren naar volle tevredenheid”.
De samenwerking met De Valck is dan ook als zeer positief ervaren en loopt al enkele jaren. De Valck heeft inmiddels meer dan 10 posities binnen onze organisaties ingevuld, geeft garantie op haar procedures en we zullen ook bij een nieuwe wervingsprocedure zeker de samenwerking met De Valck overwegen.

L.E. Hoekstra, CEO Soprema North West Europe Commercieel Directeur Troelstra & de Vries B.V. / Soprema
 
Bouwbedrijf Swart BV, Eastermar

“Op advies van een zakenrelatie hebben wij een beroep gedaan op De Valck voor het invullen van een belangrijke positie binnen onze organisatie. Er is op uitstekende wijze rekening gehouden met alle specifieke wensen en wij hebben een kandidaat kunnen aanstellen, die ook qua persoonlijkheid goed past binnen de functie en onze organisatie. De opdracht is zorgvuldig, met persoonlijke betrokkenheid en met aandacht voor nazorg uitgevoerd. Wij zijn uitermate tevreden”.