De Valck heeft door middel van een ontwikkelassessment de aanmelding ondersteund van een aantal Casemanagers Dementie voor de opleiding Casemanager Dementie van het VuMC.