Het is voor organisaties lastig om belangrijke vacatures in te vullen. Ook voor ons is het lastiger geworden.

Toch zijn wij nog steeds succesvol, al halen we het vervullingspercentage dat wij altijd hadden van 95+% niet meer. Op dit moment weten wij 90+% van de vacatures voor onze relaties nog in te vullen. De doorlooptijd van een procedure van maximaal 4 weken, halen we helaas ook soms niet meer.

Maar doordat wij met een searchtool de mogelijkheid hebben, om op specifieke criteria te selecteren en zo potentiële kandidaten rechtstreeks te benaderen, gebruik maken van een erg groot netwerk en van een kandidatenbestand, weten we toch met interessante kandidaten in gesprek te komen. Wij komen met de juiste kandidaten in gesprek en de actieve interpersoonlijke benadering werkt.

Wij werken nog altijd voor een groot deel op basis van 'no cure, no pay', ondanks dat de werving zeer arbeidsintensief is. Daarnaast kennen wij een garantieregeling. Een passende vorm van een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Wellicht een van de lastigste HR-processen: een interne Werving & Selectie Procedure.

Er is weinig twijfel meer over de waarde van interne mobiliteit van medewerkers. Immers u verbreedt hun kennis en ervaring en maakt ze breder inzetbaar.
Zo vergroot u de flexibiliteit binnen de organisatie en kunt u beter inspelen op veranderingen.

Maar er zit ook een keerzijde aan. Bij een interne vacature zijn er vaak meerdere (geschikte) kandidaten. Dat betekent dat één of meer van uw medewerkers hun ambitie op dat moment niet verwezenlijkt zien.

Natuurlijk wilt u de procedure zo zorgvuldig mogelijk doen. Uw medewerkers zijn u lief en u wilt niemand frustreren of demotiveren, of nog erger kwijt zien raken.

Door gebruik te maken van onze interne Werving & Selectie tool krijgt u een gedegen inzicht in de geschiktheid van de kandidaten en kunt u ze een terugkoppeling geven die recht doet aan de wijze waarop u wilt omgaan met uw medewerkers.

Benieuwd in welke mate uw functieprofiel echt bijdraagt aan de effectiviteit van het team?

Misschien zoekt u ‘meer van het zelfde’, of juist niet.
Op welk gebied kunt u het team (gedragsmatig) versterken?
Waar ligt afbreukrisico?

Allerlei vragen die uiteindelijk mede bepalen in welke mate u de vacature kwalitatief invult.

Wij kunnen u met onze ervaring met teamontwikkeling, onze 360 graden analyse en een objectieve team- c.q. samenwerkingsanalyse, eventueel aangevuld met pré-assessments en een assessment voor de eind kandidaat, ondersteunen bij uw streven naar een kwalitatief zo goed mogelijke invulling van de vacature.

Hoe? Deels online door middel van Teams. Ja, dat kan. Wij hebben dat inmiddels ontwikkeld tot een goed en betrouwbaar instrument. Uiteraard biedt een volledig dag-assessment meer informatie, maar het kan een zeer goed alternatief zijn.

Hierbij gaan het ontwikkelassessment en coaching gedurende de gehele dag samen. Resultaat binnen 1 dag!

Voorafgaand aan het ontwikkelassessment is er een pré-assessment, inclusief een intake. We krijgen zo een beeld van de beïnvloedende persoonlijkheidskenmerken en bespreken de ontwikkelpunten met de deelnemer. Het pré-assessment maakt het voor ons mogelijk om het ontwikkelassessment zodanig in te richten dat het leereffect en het zelfbewustzijn zo groot mogelijk zijn.

Vervolgens doorloopt de deelnemer met de door hem/haar vooraf ingebrachte ontwikkelpunten het maatwerk ontwikkelassessment en wordt gecoacht op de ontwikkelpunten. Ook tijdens het ontwikkelassessment kunnen overige ontwikkelpunten zichtbaar worden. De deelnemer krijgt reflectie, tips en handvaten die direct tijdens de dag kunt toegepast kunnen worden en kunnen worden uitgeprobeerd in een veilige omgeving. Tijdens de dag kunnen we het assessment aanpassen. Want het gaat er juist ook om 'wat bij de deelnemer past' om het effect en de borging zo groot mogelijk te laten zijn. 

Na het assessment ontvangt de deelnemer een rapportage.

Effectief voor medewerkers en managers! 

Deze nieuw ontwikkelde training is gericht op stijlflexibiliteit op het gebied van leidinggeven en communiceren.

Een training voor aankomende of beginnende leidinggevenden en voor iedereen die een coachende rol vervult. De training die uitgaat van jouw persoonlijkheidsprofiel, en o.a. jouw stijlflexibiliteit als coach c.q. leidinggevende naar een hoger niveau brengt en je helpt meer invloed te hebben en meer resultaat te behalen. Heb je de ambitie om leiding te gaan geven, dan kan deze training je al vast een goede basis geven. Ben je een ervaren coach of leidinggevende, dan kan deze training zaken overigens ook ‘weer even opfrissen’.

De Valck houdt bij al haar diensten rekening met de Coronamaatregelen. Hierdoor kunnen alle activiteiten (met aanpassingen) door gaan.

Heeft u een afspraak en heeft u klachten als koorts, neusverkoudheid, luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid), niezen of keelpijn? Neem dan vooraf contact met ons op om de afspraak te verzetten of op een andere wijze plaats te laten vinden.

Recent heb ik onderstaande bijdrage op LinkedIn geplaatst en positieve reacties en vragen mogen ontvangen. Wij vinden, samen met organisaties, dat ‘leuke en bijzondere’ sollicitatieprocedures tevens de mogelijkheid kunnen bieden om meer informatie over de kandidaat te krijgen, de kandidaat ook meer informatie krijgt en dat de procedure het mogelijk maakt om kwalitatief sterk(er) en duurzamer te werven. Wij hebben een basisconcept waarmee wij u (eerst) kunnen ondersteunen en dat u daarna als organisatie kan blijven gebruiken. Wij richten ons tevens, vanuit onze assessmentervaring, op de keuze van effectieve procedureonderdelen en kunnen desgewenst tevens actief geschikte kandidaten voor u benaderen, die uitgenodigd kunnen worden voor deelname aan de procedure.   

Open inschrijving voor de training 'Bewust ik'. De dag waarbij het om JOU gaat, die jouw persoonlijke effectiviteit versterkt en jou helpt zelfverzekerder te worden.

‘Bewust ik’, maakt je zelfverzekerder, vergroot je persoonlijke effectiviteit en is dè training die anders is. De dag waarbij het om JOU gaat!

Leuk om een keer te vermelden waar we recent mee bezig zijn.

Zitten nu volop in de ontwikkelassesments voor een supermarktorganisatie.

Naast een rapport met een ontwikkeladvies geven wij tijdens het assessment al adviezen. Zodat het voor de deelnemer ook al direct zinvol is.

Zijn we best trots op, dat we 97% van alle recruitment opdrachten (vanaf het begin in 2001) hebben weten in te vullen. In 2019 hebben we zelfs 100% van de vacatures weten in te vullen!

Deze training benadert ‘feedback geven en ontvangen’ op een andere wijze.

Vaak vervaagt het geven van feedback, en het goed kunnen ontvangen van feedback, weer snel na een gevolgde training. Volgens ons, omdat het dan vaak vooral een aangeleerde manier is.

Wij mochten wederom een training verzorgen binnen een Ziekenhuis Groep. Dit keer de training 'Bewust ik, als leidinggevende of coach'. Een mooie reactie van een deelnemer: 'Geen algemene training, maar een training waarbij het met mijn persoonlijkheidsprofiel om MIJ gaat'. De training is, doordat de deelnemers met het eigen gedetailleerde persoonlijkheidsprofiel werken, zeer persoonlijk en effectief. Deelnemers worden zich zeer bewust van het eigen (voorkeurs)gedrag en krijgen handvaten voor wat ook voor hen persoonlijk goed werkt. Trots op de hoge beoordelingen!