Een referentie:

Onze samenwerking met De Valck

Voor een voorgenomen directiewisseling zochten we een partner die ons kon helpen bij een professionele en succesvolle invulling van de vacature van een directiefunctie.
We kwamen in contact met Robert van Overbeek van De Valck. Hij vertelde ons wat zijn bedrijf voor ons kon betekenen.
Zijn overtuigende aanpak van het werving en selectie traject, alsmede het complete aanbod van diensten (o.a. werving en selectie, assessment, evaluatie, teamontwikkelingsprogramma) hebben ervoor gezorgd dat we met De Valck het traject zijn gestart. Door een goede gezamenlijke voorbereiding konden we onderling snel schakelen. De data van de gesprekken en afspraken waren op voorhand bepaald, waardoor het gehele wervings- en selectietraject binnen 4 weken succesvol kon worden afgerond.

Robert was bij alle gesprekken met de kandidaten aanwezig; zowel bij de eerste gespreksronde bij hem op kantoor als bij de volgende gespreksronden met ons.
De communicatie was altijd open en eerlijk waardoor er voor alle partijen geen verrassingen waren.
We hebben de samenwerking met Robert als zeer prettig en constructief ervaren.
Bij een volgend traject zullen we hem zeker weer benaderen.

 

Het is voor organisaties lastig om belangrijke vacatures in te vullen. Ook voor ons is het lastiger geworden.

Toch zijn wij nog steeds succesvol, al halen we het vervullingspercentage dat wij altijd hadden van 95+% niet meer. Op dit moment weten wij 90+% van de vacatures voor onze relaties nog in te vullen. De doorlooptijd van een procedure van maximaal 4 weken, halen we helaas ook soms niet meer.

Maar doordat wij met een searchtool de mogelijkheid hebben, om op specifieke criteria te selecteren en zo potentiële kandidaten rechtstreeks te benaderen, gebruik maken van een erg groot netwerk en van een kandidatenbestand, weten we toch met interessante kandidaten in gesprek te komen. Wij komen met de juiste kandidaten in gesprek en de actieve interpersoonlijke benadering werkt.

Wij werken nog altijd voor een groot deel op basis van 'no cure, no pay', ondanks dat de werving zeer arbeidsintensief is. Daarnaast kennen wij een garantieregeling. Een passende vorm van een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Wij publiceren niet alle vacatures waarvoor wij werven en selecteren en maken wij ook gebruik van onze LinkedIn groep NETWERKvacature. 

 

Voor de invulling van uw vacature doorlopen we een zorgvuldige procedure:

 • Interviews, 360 graden profielbepaling, tijdsplanning en eventueel een teamanalyse;
 • Zeer actieve werving: Werven doen wij zeer actief door middel van een groot netwerk (wij benaderen ook actief mogelijke kandidaten), een kandidatenbestand, een searchtool jobboards (data driven recruitment), via LinkedIn (ook via eigen LinkedIn groep NETWERKvacature, in totaal een bereik van 10.000+ LinkedIn gebruikers die de vacature ontvangen en kunnen verspreiden) en via internetsites;
 • Voorselectie met pré-assessments;
 • Selectiegesprekken met en bij u;
 • Assessment of persoonlijkheidsonderzoek voor de eind kandidaat;
 • Eindgesprek;
 • Gedurende 1 jaar evaluatiegesprekken en garantieregeling.

Uw belangrijkste voordelen bij samenwerken met De Valck:

 • Met een zeer actieve werving vervullen wij meer dan 95% van de vacatures binnen 25 werkdagen;
 • Sterk in het beperken van afbreukrisico, voor opdrachtgever en kandidaat;
 • Met een assessment of persoonlijkheidsonderzoek voor de eind kandidaat bieden wij één jaar garantie;
 • Wij werken grotendeels op basis van ‘no cure, no pay’;
 • Vaste en scherpe tarieven die gedifferentieerd zijn naar het functieniveau;
 • Mogelijkheid tot gebruik van het concept 'Werven met lef' (zie hieronder);
 • Zeer ervaren adviseurs;
 • Ons bewezen teamontwikkelingsontwikkelingsprogramma ‘Teamkracht’ (optioneel, 1 of 2 dagdelen) versnelt en versterkt in belangrijke mate de effectieve samenwerking met de nieuwe medewerker en draagt bij aan teambuilding.

 

'WERVEN MET LEF', DUURZAAM WERVEN EN SELECTEREN.

Je onderscheiden als (wervende) organisatie èn succesvol werven!

Heeft u bij het werven van kandidaten o.a. te maken met de concurrentie van andere organisaties? Wij bieden u ook de mogelijkheid om zelfstandig ons concept ‘Werven met lef’ te gebruiken. ‘Werven met lef’ is een combinatie van je als organisatie onderscheiden èn van succesvol werven.

Organisaties werven veelal nog traditioneel. We hebben gekozen voor de benaming ‘Werven met lef’, omdat je als organisatie er voor kiest om af te wijken van de traditionele manier van werven.
 

Waarom ‘Werven met lef’:

 • kandidaten kunnen vaak bij meerdere organisaties solliciteren en kiezen er eerder voor om bij u te solliciteren, wanneer u een leuke sollicitatieprocedure biedt en u zich als organisatie onderscheidt;
 • gemiddeld is 1 op de 5 actief op zoek. Daarom is het zinvol dat u als organisatie ook passieve kandidaten weet te benaderen en zo ook uw employer branding versterkt. Zo weet u meer kandidaten te bereiken;
 • hoe meer u over de kandidaat weet en vooral ook hoe meer de kandidaat over uw organisatie en de vacature weet, hoe zorgvuldiger (wederzijds) de selectie en hoe beter de match!. Ook bij interne sollicitatieprocedures;
 • hoeveel kandidaten wijst u jaarlijks af bij sollicitatieprocedures? Hoe belangrijk is het dat zij terugkijken op een bijzondere, leuke, zorgvuldige en leerzame sollicitatieprocedure en zo wellicht een volgende keer weer bij u solliciteren, anderen attenderen op uw organisatie en uw vacatures of dat u zo een kandidatenpool kunt opbouwen? En zo de binding met uw organisatie en/of product c.q. dienst wordt versterkt?;
 • met ‘Werven met lef’ biedt u een unieke ervaring en spreekt u aanvullend een andere groep potentiële kandidaten aan. Huidige generaties vragen een andere benadering en identificeren zich op een andere wijze met de organisatie c.q. werkgever;
 • ondersteunt organisaties met DUURZAAM werven en selecteren. Langdurig meer en betere kandidaten voor uw vacatures;
 • optioneel is er de mogelijkheid dat wij u bekend maken met alle ins en outs van het concept, zodat u het daarna zelfstandig kunt toepassen. Waarna wij uw kennis onderhouden en u meenemen bij verdere ontwikkelingen van het concept.

Voordelen van 'Werven met lef' zijn:

 • gebruik van procedureonderdelen die de procedure leuk en onderscheidend maken èn, voor organisatie en kandidaat, kwalitatief bijdragen aan de selectie;
 • een sollicitatieprocedure waarover wordt gesproken;
 • voor kandidaat en opdrachtgever meer binding tijdens de gehele procedure en minder afbreukrisico;
 • de kandidaat krijgt meer en andere informatie, laat meer van zichzelf zien en heeft meer gelijkwaardigheid in de procedure;
 • gebruik van ‘candidate experience’ in uw media-uitingen;
 • een positieve en onderscheidende uitstraling van de organisatie versterkt het resultaat bij ‘verticaal werven’ (kandidaten die toe zijn aan een volgende stap);
 • sluit goed aan bij uw eigen arbeidsmarktcommunicatie.