Persoonlijke ontwikkeling.

Persoonlijke ontwikkeling verwijst naar het proces van bewustwording en verbetering van vaardigheden, kennis, attitudes en algemeen welzijn. Het is een levenslang proces dat individuen in staat stelt om hun volledige potentieel te bereiken, zowel op persoonlijk als professioneel gebied. Hier zijn enkele belangrijke aspecten en benaderingen van persoonlijke ontwikkeling, waar wij ons op richten:

 1. Zelfbewustzijn:

  • Het begint met zelfbewustzijn, waarbij individuen en teams hun sterke punten, zwakke punten, waarden, overtuigingen en doelen identificeren. Reflectie op persoonlijke waarden en doelen is cruciaal voor een zinvolle persoonlijke ontwikkeling.
 2. Educatie en training:

  • Het vergroten van kennis en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden via trainingen en assessments.
 3. Gedragsverandering:

  • Het aanpakken van ongewenste gedragspatronen en het ontwikkelen van positieve gewoonten.
 4. Netwerken en relaties:

  • Het bouwen en onderhouden van sterke persoonlijke en professionele relaties. Dit omvat het ontwikkelen van effectieve communicatievaardigheden, feedback geven en ontvangen en het leren omgaan met conflicten.
 5. Time-management:

  • Het beheren van tijd effectief en efficiënt, waarbij prioriteiten worden gesteld en doelstellingen worden bereikt binnen de gestelde deadlines.
 6. Zelfvertrouwen en zelfbeeld:

  • Het ontwikkelen van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Het omarmen van persoonlijke successen en het leren van uitdagingen draagt bij aan veerkracht.

 

Teamkracht voor succesvolle teams.

‘Na 1,5 jaar merken wij nog steeds het verschil’ of ‘Dit hadden wij als team nu echt nodig’ zijn uitspraken die de toegevoegde waarde van Teamkracht verwoorden. Maar het is niet alleen zinvol, deelnemers vinden het ook een erg leuk programma, waardoor het leereffect vergroot.

 • Toepasbaar tot MT/teams met maximaal 8 teamleden;
 • Vraagt 1 of 4 dagdelen (afhankelijk van teamgrootte en inhoud programma);
 • Men leert elkaar echt beter en sneller kennen (ook teams die al (veel) langer samenwerken!);
 •  Inzage in teameffectiviteit en belemmerende factoren;
 • Vergroten zelfbewustzijn;
 • Inzicht en inzet van elkaars kwaliteiten;
 • Toename onderlinge begrip;
 • Toenemende betrokkenheid;
 • Effectievere manier van (samen)werken;
 • Meer slagkracht;
 • Teambuilding, vergroot de Teamspirit;
 • Versnelt en versterkt in belangrijke mate de effectieve samenwerking met een nieuwe manager of medewerker en draagt bij aan teambuilding.

 

Leiderschapsontwikkeling programma  ‘Bewust ik, als aankomend of beginnend leidinggevende’.

Een veelzijdige en interactieve training voor aankomende en beginnende leidinggevenden met maximaal 3 jaar ervaring.

Van een leidinggevende wordt vandaag de dag veel verwacht, een combinatie van goed ontwikkelde vaardigheden en het behalen van resultaat op basis van effectief leiderschap. Daarbij is een juiste balans tussen taakgericht- en mensgericht leiderschap van belang om tot resultaat te komen. Het managen van organisatie-, individuele- en teambelangen maakt daar onderdeel van uit.   

Doordat er gebruik gemaakt wordt van het eigen gedetailleerde persoonlijkheidsprofiel, gaat deze training een stap verder dan technieken en theorie en gaan de onderwerpen tot een dieper liggend niveau van bewustwording en ‘wat voor de jou het beste werkt’. De training maakt je bewuster van de invloed van het eigen persoonlijkheidsprofiel op aspecten van leidinggeven en functioneren, maakt dat je effectiever (situationeel) kunt leidinggeven en dat je met meer zelfvertrouwen kan functioneren. Hierdoor is er meer borging van het effect van de training.

Naast leiderschap, vergroot deze training zelfbewustzijn, persoonlijke effectiviteit, eigenaarschap en leereffectiviteit.

Afwisselend, laagdrempelig, persoonlijk, bewust wordend en leuk!

 

Feedback geven en ontangen, meer dan een methode.

Over het algemeen is feedback geven en ontvangen erg lastig. Ons brein schijnt ons daar in de basis al niet bij te helpen. Sterk gericht op ‘overleven’, schijnt ons brein ook in te calculeren dat feedback geven een reactie tot gevolg kan hebben dat ons brein ziet als een mogelijk gevaar. Maar feedback geven is erg belangrijk, ook voor het succes van een organisatie. Men zegt dat meer dan 80% van de teams ‘meer geld zouden verdienen’ wanneer de teamleden elkaar meer feedback zouden geven. Dus feedback draagt bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Organisaties besteden al vaak tijd en geld aan trainingen feedback geven. Echter vaak met weinig resultaat of een kort resultaat. Men ziet vaak resultaat bij de medewerkers die toch al minder moeite hadden met het geven en ontvangen van feedback. De trainingen richten zich vaak op het aanleren van een bepaalde methode, die het makkelijker moet maken. Wij hebben ook dergelijke feedbacktrainingen gegeven. Maar wij hoorden ook van klanten dat het effect mager was en het snel wegzakte.

Wij vonden dat er in de trainingen vaak onvoldoende aandacht was voor de persoonlijke eigenschappen van de feedbackgever c.q. de feedbackontvanger. De persoonlijke eigenschappen zorgen voor een individuele drempel en kan dus per persoon erg verschillend zijn. Enkel een feedbackmethode aanleren is dus ook te weinig, er moet een verdieping zijn naar de persoonlijke eigenschappen om te komen tot ‘wat is jouw manier van feedback geven en ontvangen?’. Tijdens de training gaat het.veel meer naar een individueel niveau.