De laatste jaren zijn wij steeds meer actief in de zorgsector, vooral in de ouderenzorg en ziekenhuiszorg. Vorige week (voorlopig) de laatste training gegeven voor een ziekenhuisgroep in het kader van ‘Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg’. Hen wacht een verhuizing van 2 ziekenhuislocaties naar één mooi nieuw ziekenhuis. Binnen deze ziekenhuisgroep gedurende 2 jaar meer dan 200 ziekenhuiszorgprofessionals en hun managers gedurende trainingen van meerdere dagdelen mogen ondersteunen. Wat vaak ter sprake kwam waren de hoge werkdruk, geen tijd voor pauzes, minder tijd voor de zorg die zij ook graag willen leveren (even dat praatje aan het bed), etc. Wat eigenlijk nooit ter sprake kwam waren spijt voor de beroepskeuze en de salariëring. ‘Je kiest voor de zorg vanuit je hart, een roeping’ en dat geeft veel voldoening, maar vraagt ook ‘offers’. Soms ook de problemen van patiënten mee naar huis nemen en moeten verwerken.. Bijna met pensioen of nog bezig met de HBO-V, fulltime of parttime, uitvoerend of leidinggevend, het maakt geen verschil.

Mijn zoontje zit in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs en 2 weken geleden hadden we op school een voortgangsgesprek, waarin (nu al) beroepenoriëntatie onderwerp was. De zorg sprak hem niet aan, zoveel zorgen voor mensen. Nee, hij wordt liever ondernemer. Niet zo hard werken en veel geld verdienen. Ik gun hem dat van harte, maar heeft nog niet een echt realistisch beeld. En ik dacht, ja dan moet je niet voor de zorg kiezen, daar is het vooral andersom, hard werken en niet zoveel geld verdienen. Erg veel waardering voor mensen die in verschillende facetten van de zorg werkzaam zijn, daar mogen we zeer dankbaar voor zijn. En met de krapte op de arbeidsmarkt, bezuinigingen e.d. zal de druk daar alleen maar toe nemen. Voor ons leuk en dankbaar om vanuit onze invalshoek een bijdrage te mogen leveren aan de zorg, d.m.v. selectie, assessments, trainingen, teamontwikkeling e.d. Mijn collega zei ‘wij kunnen zo ‘zorg voor zorg’’ hebben, maar het staat niet in verhouding tot wat de zorgprofessionals in Nederland als bijdrage leveren.

Robert van Overbeek van De Valck