In de nieuwe CAO voor het Slagersbedrijf is afgesproken dat ORBA in de slagersbranche van kracht is per 1 juli 2018.

Dit betekent dat u als ondernemerin de slagersbranche de bedrijfsfuncties binnen uw slagerij beschreven moet hebben, de bedrijfsfuncties in een nieuwe functiegroep moeten worden ingedeeld en dat er voor iedere werknemer een (nieuw) salaris moet worden vastgesteld.

Voor meerdere slagers hebben wij ORBA ingevoerd. De ervaring leert dat het voor ondernemers tijdrovend is en ten koste gaat van andere werkzaamheden.